Kim jest rzeczoznawca do spraw sanitarno-higienicznych?

1 października 2021

O projektach technologicznych wspominaliśmy już niejednokrotnie. Wykonany zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami sanitarno-epidemiologicznymi oraz wytycznymi branżowymi projekt technologiczny jest podstawą do wejścia do lokalu i rozpoczęcia pierwszych prac remontowych. Zanim jednak tak się stanie, projekt technologiczny lokalu musi zostać przedłożony w sanepidzie, by rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych mógł wydać opinię. Kim jest i dlaczego odgrywa tak kluczową rolę przy otwieraniu działalności objętej odgórnym nadzorem Głównego Inspektoratu Sanitarnego?

Kim jest rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych?

Główny Inspektorat Sanitarny odpowiada za kontrolę oraz szczegółowy nadzór warunków sanitarno-epidemiologicznych w różnorakich branżach. Uprawniony do tego pracownik może zostać oddelegowany do danej placówki w celu sprawdzenia, czy wszelkie procesy zachodzą zgodnie z wytycznymi, a panujące tam warunki nie zagrażają życiu i zdrowiu klientów czy pracowników. Nie bez znaczenia pozostaje także stanowisko obejmowane przez rzeczoznawcę ds. sanitarno-higienicznych. Osoba pełniąca tę właśnie funkcję uzyskała niezbędne uprawnienia nadane wcześniej przez Główny Inspektorat Sanitarny, tym samym jest zobowiązana do analizy dokumentacji projektowej. Mowa tutaj m.in. o projektach technologicznych. Decydując się zatem na otwarcie restauracji czy salonu beauty, projekt technologiczny to absolutna konieczność. Stworzony zgodnie z wytycznymi sanepidu przybliży was do rozpoczęcia pierwszej działalności. Aby jednak wszystko poszło zgodnie z planem, musi zostać przedłożony we wskazanej dla waszej lokalizacji stacji sanepidowskiej. To właśnie tam zostanie poddany analizie przez rzeczoznawcę ds. sanitarno-higienicznych. Jeżeli nie zostaną stwierdzone żadne nieprawidłowości, uzyskacie już po kilku dniach pozytywną opinię. 

Rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych – uprawnienia

O obowiązkach rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych moglibyśmy mówić i mówić, a lista mogłaby się nie kończyć… To jednak pragniemy w dzisiejszym artykule skupić się na kwestii uzyskania uprawnień. Aby osoba zainteresowana tą właśnie branżą mogła ubiegać się o stanowisko, musi przede wszystkim ukończyć studia wyższe na kierunku budownictwo (specjalność – inżynieria budowlana), inżynieria środowiska (specjalność – inżynieria sanitarna) lub architektura i urbanistyka (specjalność – inżynieria sanitarna). To oczywiście nie wszystko! Ukończenie studiów na konkretnym kierunku oraz specjalności nie uprawnia was do podjęcia pracy o tym charakterze. Osoby zainteresowane branżą muszą także posiadać co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodową związaną z ich wykształceniem oraz podejść do egzaminu kwalifikacyjnego i uzyskać pozytywny wynik. Te kroki pozwolą wam na podjęcie zatrudnienia jako rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych. 

Jak otrzymać uprawnienia?

Ukończenie studiów wyższych oraz uzyskanie pozytywnego wyniku to jedno! Należy dodatkowo złożyć wniosek do Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Osoby ubiegające się o pracę powinny bowiem dołączyć odpis dyplomu uczelni wyższej, dokument potwierdzający posiadanie praktyki, zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do danego stanowiska oraz informację dotyczącą uprawnień, o które ubiega się potencjalny kandydat. Tuż po wypełnieniu niezbędnych formalności nie pozostanie nic innego, jak oczekiwać na decyzję. 

Rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych – czym się zajmuje?

Otrzymanie pozytywnej decyzji Głównego Inspektoratu Sanitarnego uprawia kandydata do objęcia konkretnego stanowiska. Choć zakres obowiązków rzeczoznawcy został szczegółowo określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, pewne uprawnienia są uwarunkowane miejscem pracy. Rzeczoznawca do spraw sanitarno-higienicznych zwykle działa w zakresie budownictwa przemysłowego, budownictwa ogólnego bez obiektów ochrony zdrowia czy budownictwa ogólnego włącznie z obiektami ochrony zdrowia. W co poniektórych przypadkach może on także podjąć się zatrudnienia w budownictwie, które nie nakłada żadnych ograniczeń. Wówczas rzeczoznawca jest zobowiązany do uzgadniania dokumentacji projektowej. Jeżeli stwierdzi zachodzące nieprawidłowości w zakresie warunków sanitarno-zdrowotnych, może także uzgodnić inną fazę dokumentów projektowych. 

Jak widzicie, zakres obowiązków rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych jest ogromny. Warto wcześniej zapoznać się z jego uprawnieniami, by otwarcie waszego biznesu nie przysporzyło wam zbyt wielu trudności. 

Ostatnie wpisy