Czy sanepid może zamknąć restaurację?

28 czerwca 2024

Sanepid wkraczający do lokalu i zamykający go z powodu pojedynczego włosa znalezionego w czyjejś zupie to postrach wielu restauratorów. Choć w rzeczywistości do zamknięcia lokalu potrzeba znacznie cięższej przewiny, to jednak faktycznie Sanepid ma takie uprawnienia. Kiedy Sanepid naprawdę może położyć kres działalności restauracji? Jakie inne kary są przewidziane? Jakie jeszcze niedogodności ze strony Sanepidu mogą czekać restauratora?

Jakie kary może nałożyć Sanepid?

Przede wszystkim warto pamiętać, że Sanepid nie zamknie lokalu od razu po wytropieniu pierwszej nieprawidłowości. O wiele bardziej prawdopodobna jest inna kara – czyli grzywna w postaci mandatu. Może ją otrzymać restaurator, który nie stosuje się do przepisów – np. sprzedaje w lokalu inne produkty, niż te, na obrót którymi posiada pozwolenie, gdy nieprawidłowo oznacza przechowywane w chłodniach, mrożniach i magazynach produkty a nawet wówczas, gdy utrudnia przeprowadzanie kontroli.

Sanepid może też zagrozić funkcjonowaniu restauracji na samym starcie – gdy przedstawiony projekt technologiczny lokalu nie spełnia wymagań. Nie otrzymamy wówczas pozytywnej opinii, na podstawie której wolno rozpocząć przyjmowanie klientów.

W jakiej sytuacji Sanepid może zamknąć restaurację?

Zamknięcie restauracji to sytuacja ekstremalna i wbrew obiegowym opiniom, wcale dochodzi do niej często. Przyczyną może być wyłącznie wykrycie przez inspektorów bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.

Katalog przewin, które mogą skończyć się zamknięciem lokalu, ma charakter otwarty. Może to być np. sprzedawanie w lokalu produktów uznanych za szkodliwe dla zdrowia (np. przeterminowanych albo takich, wobec których producent wydał komunikat o konieczności ich wycofania z obrotu), brud i bałagan w kuchni i w innych pomieszczeniach lokalu, nieprawidłowe mycie i dezynfekcja powierzchni i narzędzi, nieodpowiednie obchodzenie się z surowcami.

Co istotne, od decyzji o zamknięciu lokalu można się odwołać, ale w tym czasie nie wolno prowadzić działalności.

Trzeba oddać sprawiedliwość Sanepidowi – instytucja ta, traktowana trochę jak przeciwnik każdego przedsiębiorcy podlegającego kontroli, ma w rzeczywistości bardzo ważne zadanie – musi dbać o bezpieczeństwo społeczeństwa – klientów lokali gastronomicznych czy kosmetologicznych, pacjentów przychodni i szpitali, podopiecznych żłobków i szkół itd. Tak naprawdę wystarczy stosowanie obowiązujących przepisów, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji kontroli.

Ostatnie wpisy

Czy sanepid może zamknąć restaurację?

Sanepid wkraczający do lokalu i zamykający go z powodu pojedynczego włosa znalezionego w czyjejś zupie to postrach wielu restauratorów. Choć w...