Ponad 300 zrealizowanych projektów!

  • projekty technologiczne
  • konsultacje
  • analizy umów
  • doradztwo sanepid

Przykładowe projekty

Wszystkie nasze projekty uzgadniamy z biegłymi rzeczoznawcami d/s sanitarno-higienicznych lub placówkami sanepidu właściwymi dla lokalizacji obiektu.

projekt technologiczny dla restauracji
w Białymstoku

Kliknij w ikonkę, żeby zobaczyć przykładowy projekt

projekt technologiczny dla restauracji
w Warszawie

Kliknij w ikonkę, żeby zobaczyć przykładowy projekt

projekt technologiczny dla restauracji
w Myszyńcu

Kliknij w ikonkę, żeby zobaczyć przykładowy projekt

Projekt technologiczny – Warszawa

Jeżeli potrzebujesz projektu technologicznego w Warszawie, skontaktuj się ze mną. Otwierając lokal gastronomiczny, trzeba spełnić szereg wymogów stawianych przez sanepid. Jednym z nich jest posiadanie właściwego projektu technologicznego. Jest to jeden z podstawowych elementów, bez którego nie możemy rozpocząć prac nad tworzeniem lokalu gastronomicznego w Warszawie, czy każdym innym mieście w Polsce.

Projekty technologiczne – Warszawa – co musisz wiedzieć?

Projekt technologiczny, to rysunek wykonany w rzucie poziomym, w skali 1:100 lub 1:50. Tworzy się go na podstawie istniejącego już projektu architektonicznego. Mimo, że teoretycznie projekt technologiczny można wykonać samemu, to w praktyce jest to bardzo trudne zadanie, w którym łatwo o błędy. Przygotowany niewłaściwie, przysporzy nam więcej kłopotów niż pożytku, oraz narazi na niepotrzebne koszty i – co najważniejsze – odrzucenie projektu technologicznego przez sanepid.

Właściwie wykonany projekt technologiczny jest dokładnym odzwierciedleniem układu naszego lokalu, znajdującego się na zrobionym wcześniej projekcie architektonicznym. Powinien zawierać m.in. dokładny plan rozmieszczenia wszystkich urządzeń i pomieszczeń, jakie będą znajdowały się we wnętrzu naszego przyszłego lokalu. W przypadku projektu technologicznego restauracji, w tym wypadku lokalizacja – Warszawa, może to być dokładne rozrysowanie położenia, takich elementów lokalu gastronomicznego, jak m.in. WC dla personelu, WC dla gości, kuchnia (zaplecze bufetu) oraz sala konsumpcyjna, przy jednoczesnym jasnym wyszczególnieniu stref lokalu gastronomicznego, jak „droga brudna” i „droga czysta”.

Projekt technologiczny dla sanepidu – Warszawa

Tak przygotowany projekt technologiczny musi zostać jeszcze zatwierdzony przez organ zatwierdzający, czyli właściwą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. W oparciu o dostarczony projekt technologiczny w Warszawie, sanepid sprawdzi, czy nas lokal spełnia odpowiednie wymogi. Jeżeli projekt naszego lokalu został wykonany właściwie i w zgodzie z wymogami stawianymi przez sanepid – zostanie zaakceptowany.

Wykonanie projektu technologicznego w Warszawie warto zlecić osobie specjalizującej się w danej branży. Co prawda, Sanepid nie narzuca na nas bezpośredniego obowiązku zlecenia wykonania projektu technologicznego specjaliście, jednak samodzielne wykonanie takiego planu, jest bardzo trudne i samodzielne próby stworzenia projektu technologicznego narażają nas na otrzymanie negatywnej odpowiedzi od sanepidu.

Zlecając wykonanie projektu technologicznego specjaliście, masz pewność, że dostarczony dokument będzie spełniał wszelkie wymogi stawiane przez sanepid w Warszawie. To bardzo ważne, bowiem przed zatwierdzeniem projektu technologicznego przez sanepid, nie możemy rozpocząć żadnych prac remontowych i budowlanych w naszym lokalu.