Jakie warunki techniczne musi spełnić lokal gastronomiczny?

22 lipca 2021

Otwarcie własnego lokalu gastronomicznego to doskonały sposób na biznes – o ile mamy świadomość, z czym to się je. Na każdym kroku powstają na mapie kolejne punkty gastronomiczne, a niedoświadczeni właściciele nagminnie popełniają te same błędy. Aby lokal został odebrany przez sanepid, musi być zgodny z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jeżeli planujesz założenie punktu gastronomicznego, zostań z nami. W niniejszym artykule dowiesz się, jakie warunki techniczne musi spełniać lokal gastronomiczny i o czym koniecznie pamiętać.

Projekt technologiczny a odbiór lokalu

O tym, czym jest projekt technologiczny lokalu gastronomicznego, wspominać chyba nie musimy. Stanowi on kluczowy element prowadzenia własnego biznesu, bez którego wejście na rynek nie będzie możliwe. To właśnie na jego podstawie prowadzone są pierwsze prace budowlane, tym samym ostateczny wygląd lokalu musi w pełni odpowiadać temu, co zostało przedstawione we wcześniej stworzonym i pozytywnie zaopiniowanym dokumencie. Profesjonalny projekt technologiczny dla gastronomii daje nam gwarancję odbioru lokalu przez sanepid, co więcej – pozwoli nam przejąć kontrolę nad szeregiem różnego rodzaju zagadnień i wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jakie warunki techniczne powinien spełnić lokal gastronomiczny?

Wysokość sufitu

Zacznijmy może od początku… Zgodnie z rozporządzeniami stricte nawiązującymi do przepisów BHP wysokość wybranego lokalu powinna wynosić przynajmniej 3,3 m. W przypadku lokalu, w którym została zastosowana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna lub klimatyzacja istnieje możliwość obniżenia progu do 2,5 m. To jednak musi zostać zaakceptowane przez sanepid. Poniżej tej wartości lokal nie spełni wymogów technicznych, tym samym nie zostanie odebrany przez sanepid.

Ściany, podłogi i sufity

W nawiązaniu do powyższej kwestii pragniemy zwrócić szczególną uwagę na wykończenie lokalu. Zalecane jest bowiem, aby w lokalu dominowały jasne i stonowane barwy. W dodatku ściany podłogi i sufity powinny zostać wykonane z materiałów nienasiąkliwych, łatwych w czyszczeniu oraz odpornych na uszkodzenia mechaniczne czy wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Te elementy są bowiem gwarancją funkcjonowania lokalu gastronomicznego zgodnie z odgórnie nałożonymi wymogami technicznymi oraz wytycznymi sanitarno-epidemiologicznymi.

Oświetlenie

Aktualnie obowiązujące wytyczne dotyczą także kwestii oświetlenia lokalu gastronomicznego. Bez względu na charakter działalności czy metraż lokalu oświetlenie powinno być naturalne. Najlepiej, aby stosunek powierzchni okien do podłogi wyniósł 1:8 w przypadku pracy stałej. Pomieszczenia pracy czasowej nie wymagają natomiast dostępu do światła naturalnego. Oczywiście nie możemy również zapomnieć o oświetleniu sztucznym. Niemniej jednak nie może ono znacząco przeważać nad światłem naturalnym. Wówczas należy uzyskać dodatkowe pozwolenie, a to zaś opóźni cały proces.

Urządzenia technologiczne i ich zastosowanie

Nie moglibyśmy pominąć tak istotnej z punktu widzenia sanepidu kwestii. Urządzenia technologiczne znajdujące się w lokalu gastronomicznym muszą bezwarunkowo posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny, a jednocześnie być w dobrym stanie technicznym. Rdza, zabrudzenia czy uszkodzenia nie powinny mieć miejsca!

Jeżeli twój lokal nie spełnia wyżej wymienionych warunków, możesz wystąpić do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o tzw. odstępstwo od nienormatywnych warunków. Niemniej jednak wiąże się to z dodatkowymi formalnościami. Wybierając lokal pod działalność gastronomiczną, warto bowiem wcześniej sprawdzić, czy spełnia on warunki techniczne.

Ostatnie wpisy