Czy aby na pewno Twój lokal spełnia warunki techniczne?

Czas czytania: 2 minuty

Szukając lokalu pod działalność gastronomiczną musisz mieć świadomość , że musi on spełniać inne , bardziej rygorystyczne wytyczne niż „normalne” miejsce pracy. Otóż Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej jak i Ministra Zdrowia określają jakie czynniki determinują uciążliwe/szkodliwe warunki . Dzielą się one na takie które wywołują siły natury i takie które wywołują wykonywane procesy technologiczne czyli……gastronomia, piekarnia etc. Dlaczego akurat między innymi gastronomia, piekarnia? Ponieważ występują tam podwyższone temperatury, kondensacja pary , zapylenie(piekarnia). Tym samym takie zakłady mają wyśrubowane warunku techniczne . Po kolei ,pomieszczenia miejsca pracy stałej wysokość 330 cm , naświetlenie światłem dziennym w stosunku 8:1 plus tak zwane zagłębienie względem okalającego gruntu. Pomieszczenia pracy czasowej czyli takie w których pracujemy do 4 godzin na zmianę mogą mieć wysokość 250 cm i nie mieć światła dziennego/naturalnego. Jeśli Twój lokal nie spełnia tych warunków nie oznacza to iż jest zdyskwalifikowany. Można w tej kwestii wystąpić do Wojewódzkiej (nie powiatowej) Stacji Sanepid o tak zwane odstępstwo od nienormatywnych warunków . Takie odstępstwo Sanepid rozpatruje w porozumieniu z PIP ,więc aby spotkało się to z aprobatą musi być to logicznie argumentowane. Tak więc zanim podejmiesz decyzję o najmie lub zakupie lokalu , sprawdź warunki . Jeśli warunków nie ma , zastanów się czy jesteś w stanie poprzeć wniosek o odstępstwo mocnymi argumentami.

Porozmawiaj o Twoim projekcie!

Może Cię też zainteresować...