Kontrola i odbiór lokalu przez sanepid – jak wygląda?

14 lipca 2021

Kontrola i odbiór lokalu przez pracownika Głównego Inspektoratu Sanitarnego może poniekąd budzić pewne obawy, co więcej – w wielu przypadkach jest źródłem niepotrzebnego stresu. Doskonale to rozumiemy! Aby jednak wszystko przebiegło pomyślnie, wystarczy odpowiednio się przygotować i zapoznać z aktualnie obowiązującymi wymogami sanitarno-epidemiologicznymi. Jak wygląda odbiór lokalu przez sanepid i czego możesz się spodziewać?

Kontrola i odbiór lokalu przez sanepid – czy to konieczne?

Zasady przeprowadzania kontroli przez sanepid są ściśle określone ustawą o prawie przedsiębiorców. Niemniej jednak uniknięcie kontroli czy odbioru lokalu jest po prostu niemożliwe. W razie zaistnienia takiej konieczności możemy opóźnić odbiór o kilka dni. Bez tego jednak otwarcie biznesu i wejście na rynek będą niezgodne z prawem. Należy bowiem zapoznać się z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz złożyć wniosek o wpis i zatwierdzenie do rejestru zakładów podlegających odgórnemu nadzorowi instytucji.

Istotne, aby zgłosić lokal przynajmniej 14 dni przed otwarciem. Unikniesz wszelkich opóźnień i otworzysz sobie furtkę do kolejnego etapu. Pamiętaj, aby w umówionym terminie być obecnym w trakcie przeprowadzanej kontroli. Możesz ewentualnie wyznaczyć upoważnioną do tego osobę.

Przeczytaj też: Kiedy sanepid może kontrolować bez zapowiedzi?

Odbiór lokalu a wymagane dokumenty

Zacznijmy może od podstawowej kwestii, jaką jest przygotowanie niezbędnych dokumentów. Tutaj zaczynają pojawiać się pierwsze schodki… Wymaganych dokumentów jest całkiem sporo, a w zależności od charakteru prowadzonej działalności sanepid może nałożyć na nas inne obowiązki. Upewnij się, iż posiadasz m.in. umowę najmu lokalu lub umowę własności, orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych, badanie wody, umowę na wywóz nieczystości stałych i pokonsumpcyjnych, księgę HACCP, projekt technologiczny czy szkolenie BHP. To oczywiście nie wszystko! Pamiętaj, aby przygotować kompletną dokumentację. W innym razie lokal może nie zostać odebrany przez sanepid.

Stan techniczny lokalu

Oprócz wyżej wymienionych dokumentów pracownik sanepidu z pewnością zwróci szczególną uwagę na stan techniczny lokalu oraz jego otoczenie. Czy aktualny stan nie zagraża zdrowiu oraz życiu? Czy kontenery zostały prawidłowo umiejscowione? Czy droga czysta nie krzyżuje się z drogą brudną? Wydawać by się mogło to dość oczywiste, a jednak… Pamiętaj, że lokal musi być w pełni gotowy do odbioru przez sanepid. Wiszące kable, brak ciepłej i zimnej wody, łuszcząca się farba, dziury w ściany czy niedokończona wentylacja grawitacyjna nie mogą mieć miejsca.

A skoro już mowa o stanie technicznym, nie moglibyśmy nie wspomnieć o urządzeniach technologicznych znajdujących się wewnątrz. One również podlegają kontroli! Co więcej, należy podłączyć je tuż przed odbiorem, aby pracownik sanepidu miał pewność, że działają prawidłowo.

Wytyczne sanitarno-epidemiologiczne – o tym pamiętaj

Pierwsza kontrola sanepidu, jak i każda kolejna muszą zostać zapowiedziane z odpowiednim wyprzedzeniem. Zwykle jest ona przeprowadzana między 7 a 30 dniem od daty doręczenia zawiadomienia. W przypadku odbioru lokalu termin ten może ulec zmianie. Pamiętaj, aby w lokalu znalazły się książeczki sanepidowskie wszystkich pracowników oraz panował tam ład i porządek. Pracownicy Głównego Inspektoratu Sanitarnego zwrócą uwagę nie tylko na stan techniczny lokalu czy spełnienie wymogów formalnych, lecz także na ogólne warunki tam panujące.

Jeżeli złożyłeś wniosek o wpis i wciąż nie uzyskałeś odpowiedzi zwrotnej – zadzwoń do sanepidu. Warto zapytać, czy wniosek trafił w odpowiednie miejsce i kiedy możemy spodziewać się odbioru lokalu. To przyspieszy cały proces i pozwoli przejść kontrolę bezboleśnie!

Ostatnie wpisy

Czy sanepid może zamknąć restaurację?

Sanepid wkraczający do lokalu i zamykający go z powodu pojedynczego włosa znalezionego w czyjejś zupie to postrach wielu restauratorów. Choć w...